Liczba odwiedzin strony: 29993 Osób na stronie: 3
 

Wrzecionkowski Wojciech, adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 131 poz. 1099 - Szczegółowe warunki przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrow
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (Dz. U. z dnia 18 lipca 2005 r.) Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   szczegółowe warunki przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zwanemu dalej "zleceniobiorcą", środków publicznych na realizację zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przez podmioty, o których mowa w art. 54 ust. 2 tej ustawy, zwane dalej "zleceniodawcami";   2)   sposób rozliczania środków, o których mowa w pkt 1, oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania. § 2.  Przekazanie przez zleceniodawcę środków publicznych na realizację zadań, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, przez zleceniobiorcę następuje na podstawie umowy o realizację zadania. § 3.  Zleceniodawca przed podpisaniem umowy przedstawia zleceniobiorcy wykaz przewidzianych do realizacji zadań w ramach programów zdrowotnych lub programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, będących przedmiotem umowy. § 4.  1. Zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy plan rzeczowo-finansowy na realizację programu zdrowotnego będącego przedmiotem umowy oraz informację o prowadzonej działalności, za okres wskazany przez zleceniodawcę. 2. Plan rzeczowo-finansowy zawiera w szczególności:   1)   liczbę możliwych do wykonania zadań określonego rodzaju;   2)   kalkulację kosztów zadań, o których mowa w pkt 1;...
Monitor Polski 2000 Nr 15 poz. 326 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2000 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 31 maja 2000 r.) Rej. 27/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczeni zostają: na wniosek Wojewody Lubuskiego: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Markuszewski Jan s. Stanisława, za zasługi w działalności na rzecz Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników w Zielonej Górze SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 2. Kukwa Tadeusz s. Stanisława, 3. Mrozowski Eugeniusz s. Edwarda, 4. Springer Wacław s. Leona, na wniosek Wojewody Mazowieckiego: za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 5. Gozdek Waldemar s. Edwarda, 6. Kotowski Marek s. Mariana, 7. Szcześniak Mieczysław s. Franciszka, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 8. Grabowicz Zbigniew s. Ryszarda, 9. Podgórski Waldemar s. Jana, za zasługi w działalności społecznej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 10. Copija Wojciech s. Stefana, 11. Grzeszczak Ryszard s. Leona, na wniosek Wojewody Podkarpackiego: za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 12. Karczmarzewski Andrzej s. Zbigniewa, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 13. Solarski Zygmunt s. Łukasza, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 14. Wałach Agnieszka c. Jana, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 15. Moskal Jan s. Tadeusza, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 16. Kuźniar Kazimierz s. Józefa, 17. Wyciślak...
KRS 0000311560 - TOWARZYSTWO SPORTOWE TULINO
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWARZYSTWO SPORTOWE TULINO STOWARZYSZENIE 2008-08-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LWOWSKA 10/42 02-507 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000311560
KRS 0000311559 - TK-BUD SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TK-BUD SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOWALSKIEGO 3/19 03-288 WARSZAWA M.ST.WARSZAWA M.ST.WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
725-197-96-28 100556473 0000311559
KRS 0000311558 - AS-OSABRO POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AS-OSABRO POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-08-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SADOWA 2a 83-110 TCZEW TCZEW TCZEWSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000311558
KRS 0000311557 - "FUKS-P.KOMOROWSKI I T.SIBIŃSKI", SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FUKS-P.KOMOROWSKI I T.SIBIŃSKI", SP. J. SP. J. 2008-08-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TRZEBNICKA 76/1B 50-231 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000311557
KRS 0000311556 - "EUROPARK SP. Z O.O."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EUROPARK SP. Z O.O." SP. Z O.O. 2008-08-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 8 00-613 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-226-38-13 141465050 0000311556
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Olsztyn HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Wrzecionkowski Wojciech, adwokat. Kancelaria
radca prawny warmińsko-mazurskienotariusz warmińsko-mazurskiekomornik warmińsko-mazurskieagencja / skład celny warmińsko-mazurskieuczelnia prawnicza warmińsko-mazurskieprawnik warmińsko-mazurskieprawnikReklama